Konkurs kierowcy

W dniu 03.08.2017r. o godzinie 12:00 odbył się finał "Konkursu na
Najlepszego Kierowcę roku 2017".

Wylosowano 6 nagród pieniężnych na kwotę 3.000,00 pln netto.

Szczęśliwi zwycięzcy zostali powiadomieni o wynikach przez swoich spedytorów
prowadzących.