SARS-CoV–2

W związku z wprowadzonym stanem epidemii SARS-CoV–2  począwszy od 26/03/2020  wprowadzona zostały szczegółowe procedury postępowania podczas epidemi oraz powołany został sztab kryzysowy na terenie Janas Logistics Sp. Z o.o. przy ul. Gorzowskiej 18 c

Bardzo prosimy  o ograniczenie kontaktów bezpośrednich do minimum oraz do stosowania się do wszystkich procedur osób przybywających na teren zakładu.

Jednoczenie przypominamy o podstawowych środkach i czynnościach higieny osobistej.  W dużej mierze od nas zależy aby nie pozwolić na szerzeniu się zarazy.